SLOVENSKO ENTOMOLOŠKO DRUŠTVO ŠTEFANA MICHIELIJA
Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
https://www.facebook.com/SLOENTOMO/
e-mail: sloentomo@zuzelke.si

Pozdravljeni

Naše društvo je znanstveno in strokovno združenje članov, ki se ukvarjajo z entomologijo, vedo o žuželkah. Društvo organizira strokovna domača in mednarodna srečanja entomologov, občasna predavanja in ekskurzije. Skupaj z Prirodoslovnim muzejem Slovenije izdaja društvo revijo Acta entomologica Slovenica. Društvo ima tudi svojo mailing listo (entomologi@googlegroups.com). 

Članarina

Vaša podpora v obliki članarine je v časih, ko so sredstva iz drugih virov za številne projekte in tiskovine močno skrčena, še posebej pomembna in ključna za nadaljno izvajanje društvenih aktivnosti, ki jih vzdržujemo že desetletja.

V društvo se včlanite z izpolnitvijo pristopne izjave ( doc , pdf ), ki jo pošljete v elektronski ali fizični obliki na naš email ali fizični naslov ali pa predate vodstvu društva na društvenem dogotku.

Članarina znaša 20€, oz. 10€ za študente, upokojence in nezaposlene.

Podatki za nakazilo članarine:

Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija
Večna pot 111
1000 Ljubljana
SI56 0201 0001 8860 549     LJBASI2X
NAMEN: Članarina 2022 + ime in priimek člana, za katerega plačujete članarino

Prepričajte se, da ste v namen zabeležili, za koga plačujete članarino. Referenco lahko izpolnite v obliki SI99, saj bo že iz namena razvidno, za koga plačujete.

ARSO dovoljenje

Člani Slovenskega entomološkega društva Štefana Michielija smo od Agencije RS za okolje dne 8. 6. 2020 dobili dovoljenje (šifra: 35601-58/2020 – 5) za ujetje, vznemirjanje, usmrtitev in odvzem iz narave osebkov zavarovanih vrst hroščev, mladoletnic, metuljev, mrežekrilcev, stenic in ravnokrilcev. Dovoljenje velja do maja 2025 na celotnem ozemlju Slovenije, vendar moramo agenciji podajati tudi letna poročila in sicer najkasneje v mesecu februarju tekočega leta.

Nosilcem dovoljenja, ki so za leto tekoče leto poravnali članarino in oddali poročilo, bomo do konca februarja poslali potrdilo, s katerim bodo lahko dovoljenje uporabljali tudi nadaljnje.

Zato je potrebno, da do konca januarja tekočega leta, pošljete vaše podatke o ujetju, vznemirjanju, poškodovanju in odvzemu iz narave zavarovanih vrst žuželk. Prosimo, sporočite nam tudi, če v preteklem letu niste iz narave odvzemali zavarovanih vrst. V tem primeru preprosta izjava “Sporočam, da v letu ____ nisem lovil, vznemirjal, usmrtil ali odvzel iz narave nobene zavarovane vrste žuželk.” v elektronskem sporočilu povsem zadosti namenu. Poročila, prosimo, pošljite na sloentomo@zuzelke.si, V sledećih linkih so vsi potrebni dokumenti za izdelavo poročila – vzorec excel tabele za poročilo ter seznam zavarovanih vrst po Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Priloga 1, Priloga 2).